Arbeidsovereenkomsten kunnen voor bepaalde tijd worden aangegaan. In dat geval staat de datum waarop de arbeidsovereenkomst eindigt vast....

1
© SEOMAST All Rights Reserved